φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΠΦΣ
2016-06-21 18:25:56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αθήνα,  10/6/2016
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ             Αρ. Πρωτ.1736 
ΝΠΔΔ 


ΠΡΟΣ
Υπουργό Υγείας
κύριο Ανδρέα Ξανθό


Θέμα: Αίτημα επείγουσας συνάντησης


Κύριε Υπουργέ,
Με βάση  το γεγονός ότι  ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος Λουράντος θα συμμετέχει από τούδε και στο εξής στην εκτελεστική επιτροπή της PGEU  και σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών μας, αιτούμαστε για ακόμα μια φορά τον ορισμό συνάντησης καθώς εκκρεμούν ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Υπενθυμίζουμε εξάλλου, ότι, καθώς ο ΠΦΣ είναι ο  φορέας πιστοποίησης, όπως γνωρίζετε,  για τα ηλεκτρονικά καταστήματα φαρμακείων, είναι απαραίτητο να οριστούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας που αφορά την λειτουργία των ως άνω καταστημάτων.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ