φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

Ανάκληση παρτίδας του Glucagen Hypokit
2016-09-07 12:45:06

Λάβαμε και δημοσιεύουμε ενημέρωση από την εταιρείαNovo Nordisk η οποία διακινεί κατά κύριο λόγο ινσουλίνες, σύμφωνα με την οποία γίνεται ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας του σκευάσματος Glucagen (γλυκαγόνης), που χρησιμοποιείται σε κρίσεις υπογλυκαιμίας.

 

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της εταιρείας:

Αξιότιμοι Κύριοι/ Αξιότιμες Κυρίες,

 

Όπως ενημερωθήκαμε από την μητρική εταιρεία Novo Nordisk A/S, ελήφθη η απόφαση ώστε να ανακληθεί η παρτίδα FS6X535 με ημερομηνία λήξης 08/2018 του φαρμακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη χρήση Glucagen® Hypokit, ώστε να προστατευθεί η ασφάλεια των ασθενών. Το GlucaGen® HypoKit περιέχει ένα φιαλίδιο λυοφιλοποιημένης κόνεως γλυκαγόνης (1 mg), η οποία συσκευάζεται μαζί με μια έτοιμη για χρήση προγεμισμένη σύριγγα Στείρου Ύδατος για Ενέσιμα. Τα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα παρατίθενται παρακάτω:

 

Αριθμός παρτίδας

Ημερομηνία λήξης

Τεμάχια παρτίδας

Ημερομηνία αποστολής

FS6X535

31/08/2018

6.915

03/03/2016

 

Ο λόγος της απόφασής ανάκλησης εκ μέρους της Novo Nordisk είναι ότι η βελόνα της γυάλινης σύριγγας μπορεί να αποκολληθεί κατά τη χρήση σε ποσοστό 0,006% των συρίγγων με Στείρο Ύδωρ για Ενέσιμα (SWFI) για το GlucaGen® HypoKit. Μια σύριγγα με αποκολλημένη βελόνα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό για τον οποίο συνταγογραφήθηκε.

 

Σας παραθέτουμε περισσότερα στοιχεία στην επισυναπτόμενη επιστολή. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας περί της ανακλήσεως.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

Ηλίας Καλλιώρας