φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΦΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
2017-10-03 10:36:46