φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
2016-06-02 09:39:15

Αθήνα, 1/6/2016                                Αριθμ. Πρωτ. 1619

ΠΡΟΣ
Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Όπως μας ενημέρωσε η ΚΜΕΣ υπήρξε μεγάλος αριθμός  τιμολογίων τα οποία ήταν συμπληρωμένα λάθος στην ανάλυση στοιχείων   δηλ.  

  •  ΦΥΚ,
  • ΦΑΡΜΑΚΑ , 
  • επιβάρυνση ενός ευρώ κλπ.

 παρά το γεγονός ότι το τελικό ποσόν ήταν σωστό.


Για τον λόγο αυτό, η ΚΜΕΣ ανέπτυξε  εφαρμογή, η οποία επιτρέπει την εκτύπωση όλων των τιμολογίων που αφορούν  την υποβολή συνταγών του ΕΟΠΥΥ  ταυτόχρονα με την εκτύπωση του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ). Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:
Στην εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ- ΚΜΕΣ (www.eopyykmes.gr) , επιλέγετε το πεδίο «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ».
 Στην οθόνη σας εμφανίζεται έντυπο στο οποίο συμπληρώνετε ΣΩΣΤΑ  τα ποσά που προκύπτουν από τις συνταγές που εκτελέσατε και αφορούν τα τιμολόγια  των παραπάνω κατηγοριών.
Τα ποσά πρέπει να εμπεριέχουν τον ανάλογο ΦΠΑ.
Πατώντας το κουμπί  ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, (αφού πρώτα ελέγξετε  να έχουν το σωστό αιτούμενο ποσό)  αυτόματα εκτυπώνονται και όλα τα τιμολόγια των  κατηγοριών που έχετε καταχωρήσει.
Σημειωτέον ότι όποια φαρμακεία εξακολουθούν   να εκδίδουν χειρόγραφα τιμολόγια,  θα πρέπει να αντιγράφουν το υπόδειγμα του τιμολογίου  που εμφανίζεται στην εφαρμογή της ΚΜΕΣ  μετά την συμπλήρωση του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής.
Ο ΕΟΠΥΥ μας ενημέρωσε ότι, χειρόγραφα τιμολόγια που δεν έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στην ΚΜΕΣ, δεν θα αποζημιώνονται και θα επιστρέφονται.
Τα  τιμολόγια  για αυτόν τον μήνα, υποχρεωτικά, θα πρέπει να έχουν  ημερομηνία έκδοσης 31/5/2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ