φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

Σχετικά με τις εκλογές του Συλλόγου μας στις 13 Νοεμβρίου
2016-09-19 12:35:13

Προς τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πέλλας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνουμε  ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2016 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι αρχαιρεσίες πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πρώτο 15νθήμερο του μηνός Νοεμβρίου 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πέλλας συνεδρίασε για το θέμα αυτό και αποφάσισε τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για τις 13 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή, για την ανάδειξη :

  • Εννέα (9) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Ενός (1) τακτικού μέλους και ενός (1) αναπληρωματικού για το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  • Τριών (3) τακτικών μελών  και τριών (3) αναπληρωματικών για Αντιπροσώπους στον Π.Φ.Σ.

Σε ότι αφορά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτές θα γίνουν ως εξής :

  • Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθώς και των Αντιπροσώπων στον ΠΦΣ θα γίνει με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα των συνδυασμών (ένας ή και περισσότεροι συνδυασμοί).
  • Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν με γραπτή δήλωση στο Σύλλογο μέχρι 6  Οκτωβρίου 2016 και ώρα 3:00 μ.μ. Στη δήλωση θα αναγράφεται και ο συνδυασμός στον οποίο θα συμμετάσχει ο υποψήφιος, εφόσον υπάρξουν συνδυασμοί σύμφωνα με τον νόμο.
  • Ο κάθε συνδυασμός θα περιλαμβάνει υποψηφίους μέχρι και τον αριθμό που προβλέπεται να εκλεγούν και απαγορεύεται στους υποψηφίους να συμμετάσχουν σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς.
  • Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου ανεξάρτητα χρόνου λειτουργίας του φαρμακείου τους.
  • Υπενθυμίζουμε ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη και ότι εκείνοι που δεν θα ψηφίσουν θα διωχθούν πειθαρχικά και θα τιμωρηθούν από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  • Για τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες είναι υποχρεωτική η εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων προς το Σύλλογο.

 

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σε Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου η έναρξη της οποίας θα γίνει στις 10:00 το πρωί  στα γραφεία του Συλλόγου και η ψηφοφορία θα λήξει στις 4:00 το απόγευμα της 13ης Νοεμβρίου 2016.

 Επειδή κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να παραβρίσκεται το 1/3 των μελών του Συλλόγου παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, θα σας αποσταλεί πρόσκληση για την συμμετοχή στις αρχαιρεσίες 15 ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους.