φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
2016-12-30 12:21:35

Προς

Τους Φαρμακευτικούς  Συλλόγους

Της Χώρας

ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Συνάδελφοι

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 ,οι ασφαλισμένοι  θα πρέπει να αγοράζουν τοις μετρητοίς από  τα φαρμακεία μας, τα αναλώσιμα  υλικά σακχαρώδους διαβήτη, ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης του ΕΟΠΥΥ να μην χορηγούνται από παρόχους που δεν διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης.

 

Εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων,  δεδομένου ότι κανένα παραπεμπτικό που θα εκτελεσθεί, δεν θα αποζημιωθεί λόγω του δεσμευτικού όρου του ΕΟΠΥΥ για την χορήγηση  των υλικών αυτών  μόνον από πιστοποιημένους παρόχους.


 


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ