φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΙΚΑ: Έγγαμοι και αντισυμβαλλόμενοι με σύμφωνο συμβίωσης θα έχουν τα ίδια δικαιώματα
2016-11-03 12:57:20

Με εγκύκλιό του, η οποία απεστάλη στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και ως εκ τούτου και στους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους, το ΙΚΑ διευκρινίζει ότι από 12/5/2016 όσοι ασφαλισμένοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης εξομοιώνονται πλήρως με τα δικαιώματα που απορρέουν για έγγαμους.

Δείτε παρακάτω την εγκύκλιο:

ΘΕΜΑ : « Σχετικά με την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντισυμβαλλόμενου συμφώνου συμβίωσης λόγω απασχόλησής του σε ατομική επιχείρηση εργοδότη , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1759/88 »

Με τους εγγάμους εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν.4356/2015 ( Α ́181) ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα , παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό , σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας

 

....η έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του εν λόγω νόμου, ήτοι η 12/5/2016.

Δείτε αναλυτικά όλη την εγκύκλιο:

ΙΚΑ_ΣΥΜΦΩΝΟ_ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ by Δημήτρης Μηνοβγιούδης on Scribd