φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
2017-09-28 13:50:56

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ν. Πέλλας, σε συνεργασία με το ΚΕΚ EDISINET που εδρεύει στα Γιαννιτσά, αποφάσισε την υλοποίηση 2 προγραμμάτων κατάρτισης για τους υπαλλήλους των φαρμακείων, ανεξαρτήτου ειδικότητας, με μοναδική προϋπόθεση  την ύπαρξη ενσήμων που ανήκουν στο σύλλογό μας.  Ένα πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Έδεσσα και ένα στην πόλη των Γιαννιτσών.

Το αντικείμενο κατάρτισης είναι «ΠΩΛΗΣΕΙΣ-MARKETING”. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 32 εκπαιδευτικές ώρες, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε 8 απογεύματα και θα ξεκινήσουν τον Δεκέμβρη του 2017 ή τον Ιανουάριο του 2018, ανάλογα με την έγκριση που θα δοθεί από τον ΟΑΕΔ, αφού είναι ο φορέας επιδότησης. Οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται με 5 ευρώ την ώρα, τα οποία κατατίθενται απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

 Η ημέρα και οι ώρες παρακολούθησης του προγράμματος ποικίλουν, διότι θα πρέπει να εξυπηρετηθούν όσων των δυνατών περισσότερα φαρμακεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Παλιώση Φανή, υπεύθυνη των προγραμμάτων του KEK EDISINET στα Γιαννιτσά, στο τηλέφωνο 23820 21002.