Τομέας υγείας δικηγόρων επαρχιών: Παροχή πληροφοριώνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
"Ε.Τ.Α.Α"
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Πληροφορίες: Β. Κακλαμάνου
Ταχ. Δ/νση: ΗΠΕΙΡΟΥ 64 Τ.Κ. 10439
ΤΗΛ.: 210-8811337,
FAX.: 210.8814398

ΑΘΗΝΑ, 20 Οκτωβρίου 2008

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 764

ΘΕΜΑ: «Παροχή πληροφοριών»

Μετά την αναδιάρθρωση των φορέων και κλάδων υγείας, κατ' εφαρμογή του ν. 3655/2008 «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α', 58), παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας ότι τα στοιχεία του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (πρώην Τ.Υ.Δ.Ε.) είναι τα εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
«Ε . Τ . Α . Α . »
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 64 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10439
ΤΗΛ: 210-8811337, 210-8810897, 210-8256988,
210-3306148, 210-3306149 και 210-3306673 και fax 210-8814398
ΑΦΜ: 998146384 - ΔΟΥ: ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜEΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ