φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

ΕΚΛΟΓΕΣ 2022
2022-09-20 09:06:18

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2022

 

  • Μετά από απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου η ημερομηνία διεξαγωγής αρχαιρεσιών ορίστηκε η Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 στα γραφεία του Συλλόγου στην Έδεσσα για την εκλογή 9 μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και 3 τακτικών και 3 αναπληρωματικών για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
  • Υποβολή δηλώσεων υποψηφιότητας έως 12 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ.