φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)
2015-04-02 12:26:02

 

Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)Δευ, 07/06/2010 - 1:35μμ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 740

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696
Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 και άρθρο 9 παρ. 7 του ν. 1965/91 (ΦΕΚ 146/Α/26−9−91).
2. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/24−1−2006 (ΦΕΚ Β ́/59).
3. Την υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/127858/5−2−04 (ΦΕΚΒ ́/284).
4. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α ́/221).
5. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α ́/214)
6. Την αριθμ. πρωτ. 46986/14−7−08 εγκύκλιο του ΕΟΦ.
7. Την από 27−5−10 εισήγηση του ΕΟΦ (Α.Π. 460/27.5.10).
8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται ο κάτωθι κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων για την χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ) και διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΥΣΥΦΑ, ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

BARCODE

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΟΡΦΗ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

2 DROP

2801567501010

1567501

01

CUT.SOL

12.5%+3.11%

FLX10ML

SSL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ADAPTOPLAST

2801897201017

1897201

01

CORN.PAD

40%

BTx30PAQx5STRIPS

VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑE-ΠΑΡΑΦ.-ΟΡΘ.-ΚΑΛ.&ΦΑΡ.ΠΡ.Δ.Τ.VICAN AE

ADAPTOPLAST

2801897201024

1897201

02

CORN.PAD

40%

BTx1PAQx2STRIPS

VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑE-ΠΑΡΑΦ.-ΟΡΘ.-ΚΑΛ.&ΦΑΡ.ΠΡ.Δ.Τ.VICAN AE

ADAPTOPLAST

2801897201031

1897201

03

CORN.PAD

40%

1 PAQx5 STRIPS

VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑE-ΠΑΡΑΦ.-ΟΡΘ.-ΚΑΛ.&ΦΑΡ.ΠΡ.Δ.Τ.VICAN AE

ADAPTOPLAST (CALLOUS CAPS)

2801897202014

1897202

01

CORN.PAD

160MG/CORN PAD (40% W/W)

1SACHETx2CORN.PAD.

VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑE-ΠΑΡΑΦ.-ΟΡΘ.-ΚΑΛ.&ΦΑΡ.ΠΡ.Δ.Τ.VICAN AE

ADVIL

2802452802014

2452802

01

SOFT.CAPS

200MG/CAP

BTx10 (BLIST 1x10)

WYETH ΕΛΛΑΣ ΑEBE

ADVIL

2802452802021

2452802

02

SOFT.CAPS

200MG/CAP

BTx20 (BLIST 2x10)

WYETH ΕΛΛΑΣ ΑEBE

ADVIL

2802452801017

2452801

01

C.TAB

200MG/TAB

BTx20 (σε BLISTERS)

WYETH ΕΛΛΑΣ ΑEBE

AIR SALONPAS

2802404601016

2404601

01

AER.TOP

 

BOTTLEX80ML

VIANEX A.E.

AIR SALONPAS

2802404601023

2404601

02

AER.TOP

 

BOTTLE X120ML

VIANEX A.E.

ALGOFREN

2802076701014

2076701

01

EFF.GRAN

200MG/SACHET

BTX20 SACHETS

ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ."INTERMED ABEE"

ALGOFREN

2802076704015

2076704

01

EF.TAB

200MG/TAB

BTX20(FOIST2X10)

ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ."INTERMED ABEE"

ALGOFREN

2802076709010

2076709

01

F.C.TAB

200MG/TAB

BTx30 (BLIST 3x10)

ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ."INTERMED ABEE"

ALGOFREN

2802076709027

2076709

02

F.C.TAB

200MG/TAB

BTx20 (BLIST 2x10)

ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ."INTERMED ABEE"

ALLI

2802880002017

2880002

01

CAPS

60MG/CAP

BOTTLE (HDPE)x42

GLAXO GROUP LTD ENGLAND

ALLI

2802880002024

2880002

02

CAPS

60MG/CAP

BOTTLE (HDPE)x60

GLAXO GROUP LTD ENGLAND

ALLI

2802880002031

2880002

03

CAPS

60MG/CAP

BOTTLE (HDPE)x84

GLAXO GROUP LTD ENGLAND

ALLI

2802880002048

2880002

04

CAPS

60MG/CAP

BOTTLE (HDPE)x90

GLAXO GROUP LTD ENGLAND

ALLYA

2802669801015

2669801

01

F.C.TAB

240MG/TAB

BTx40 (BLIST 2x20)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΥΓΕΙΑΣ Δ.Τ.OPTIPHARM ΕΠΕ

ALLYA

2802669801022

2669801

02

F.C.TAB

240MG/TAB

BTx100 (BLIST 5x20)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΥΓΕΙΑΣ Δ.Τ.OPTIPHARM ΕΠΕ

ALUDROX

2800414801013

0414801

01

ORAL.SUSP

(307+103)MG/5ML

FL x 300 ML

WYETH ΕΛΛΑΣ ΑEBE

ALUDROX

2800414802010

0414802

01

CHW.TAB

(233+83,46)MG/TAB

BTx60(BLIST 6x10)

WYETH ΕΛΛΑΣ ΑEBE

ALUDROX

2800414802027

0414802

02

CHW.TAB

(233+83,46)MG/TAB

BTx60(FOIST 6x10)

WYETH ΕΛΛΑΣ ΑEBE

ANAPLAS

2802659702018

2659702

01

GEL

10MG/G (1%)

TUBx15G

ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ."INTERMED ABEE"

ANAPLAS

2802659702025

2659702

02

GEL

10MG/G (1%)

TUBx30G

ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ."INTERMED ABEE"

ANAPLAS

2802659701011

2659701

01

CUT.SOL

1% W/W

FLx30ML

ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ."INTERMED ABEE"

APOTEL

2801854112011

1854112

01

ELIX

120MG/5ML

FLX60ML

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL

2801854108014

1854108

01

EFF.GRAN

160MG/SACHET

ΒΤΧ10 SACHET

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL

2801854109011

1854109

01

EFF.GRAN

500MG/SACHET

BTX10 SACHETS

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL

2801854110017

1854110

01

EFF.GRAN

80MG/SACHET

ΒΤΧ10 SACHETS

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL

2801854111014

1854111

01

OR.SO.D

100MG/ML

FLX30ML+Δοσιμετρικο

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL

2801854103019

1854103

01

SUPP

125MG/SUP

ΒΤΧ5

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL

2801854104016

1854104

01

SUPP

250MG/SUP

ΒΤΧ5

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL

2801854105013

1854105

01

SUPP

500MG/SUP

ΒΤΧ5

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL

2801854115012

1854115

01

SYR

120MG/5ML

FL x 120 ML

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL

2801854107017

1854107

01

EF.TAB

500MG/TAB

ΒΤΧ10

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL

2801854107024

1854107

02

EF.TAB

500MG/TAB

ΒΤΧ12 (FOIST 3X4)

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL

2801854116019

1854116

01

EF.TAB

1G/TAB

BTx8 (FOIST 2 x4)

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL

2801854114015

1854114

01

C.TAB

500MG/TAB

BTX20(BLIST 2X10)

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL

2801854102012

1854102

01

TAB

500MG/TAB

ΒΤx20 (BLIST 10x2)

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL

2801854102029

1854102

02

TAB

500MG/TAB

ΒΤΧ100(BLIST 50X2)

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL C-500

2802227601019

2227601

01

EF.TAB

EF.TAB(500+300)MG/TA

BTx12 (FOIST 3 x 4)

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL EXTRA

2802379901012

2379901

01

EF.TAB

(500+65)MG/TAB

BTx12 (3 STRIPSx 4)

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL EXTRA

2802379902019

2379902

01

TAB

(500+65)MG/TAB

BTx10 (BLIST 1x10)

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL EXTRA

2802379902026

2379902

02

TAB

(500+65)MG/TAB

BTx16 (BLIST 2x 8)

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

APOTEL EXTRA

2802379902033

2379902

03

TAB

(500+65)MG/TAB

BTx12 (BLIST 1x12)

UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

ARTHRALGON

2802746801013

2746801

01

CREAM

0,025% W/W

TUB x 45 G

LAVIPHARM HELLAS AE

ARTHRALGON

2802746802010

2746802

01

CREAM

0,075% W/W

TUB x 45 G

LAVIPHARM HELLAS AE

ASPIRIN

2800416710016

0416710

01

GRANULES

500MG/SACHET

BTx 10 SACHETS

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ASPIRIN

2800416705012

0416705

01

CHW.TAB

500MG/TAB

BTx10 (BLIST 5x2)

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ASPIRIN

2800416709010

0416709

01

EF.TAB

500MG/TAB

BTx12

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ASPIRIN

2800416709027

0416709

02

EF.TAB

500MG/TAB

BTx24 (2 FOISTx12)

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ASPIRIN

2800416703018

0416703

01

TAB

500MG/TAB

ΒΤΧ20(BLIST2X10)

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ASPIRIN

2800416704015

0416704

01

TAB

100MG/TAB

ΒΤx20(BLIST2x10)

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ASPRO-C

2802907101013

2907101

01

EF.TAB

(400+240)MG/TAB

BTX10

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

BENADRYL

2800746801019

0746801

01

SYR

12,5MG/5ML

FLx125 ML

JOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE

BENOSTAN PROCTO

2801972201017

1972201

01

RECT.CREAM

 

TUB x 28 G

BENOSTAN ΕΠΕ

BETADINE

2800179410017

0179410

01

CREAM

5%

TUB X 30G

LAVIPHARM AE

BETADINE

2800179408014

0179408

01

MED.SHAMP

4%

FLX100ML

LAVIPHARM AE

BETADINE

2800179401015

0179401

01

CUT.SOL

10%

FLX30ML

LAVIPHARM AE

BETADINE

2800179401022

0179401

02

CUT.SOL

10%

FLX240ML

LAVIPHARM AE

BIOSEPT

2802716101013

2716101

01

SPR.SOL

3% (W/V)

FL x 100 ML

BIOSPRAY ABEE

BISOLVON

2800007904015

0007904

01

SYR

4MG/5ML

FL x 85 ML

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

BISOLVON

2800007904022

0007904

02

SYR

4MG/5ML

FLX90ML

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

BISOLVON

2800007904039

0007904

03

SYR

4MG/5ML

BTX30FL(90ML/FL

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

BISOLVON

2800007904046

0007904

04

SYR

4MG/5ML

FLx100 ML

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

BISOLVON

2800007904053

0007904

05

SYR

4MG/5ML

FLx250 ML

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

BISOLVON

2800007906019

0007906

01

SYR

8MG/5ML

FL x 100 ML

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

BISOLVON

2800007906026

0007906

02

SYR

8MG/5ML

BTX30FLX100ML

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

BISOLVON

2800007906033

0007906

03

SYR

8MG/5ML

FL x 250 ML

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

BISOLVON

2800007902011

0007902

01

TAB

8MG/TAB

BTx20 (BLIST 1x20))

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

BISOLVON

2800007902028

0007902

02

TAB

8MG/TAB

BTX500(BLIST 25X20)

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

BISOLVON

2800007902035

0007902

03

TAB

8MG/TAB

BTX4800 TAB(240BTX20

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

BISOLVON

2800007907016

0007907

01

SOLU.TAB

8MG/TAB

BTx10 (BLIST 1x10)

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

BISOLVON

2800007907023

0007907

02

SOLU.TAB

8MG/TAB

BTx20 (BLIST 2x10)

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

BISOLVON

2800007907030

0007907

03

SOLU.TAB

8MG/TAB

BTx20

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

BISOLVON

2800007907047

0007907

04

SOLU.TAB

8MG/TAB

BTx16 (BLIST 2x8)

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

BISORAL

2800719503018

0719503

01

LOZ

(0,66+5)MG/LOZ

ΒΤ x 20

ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ."INTERMED ABEE"

BISORAL

2800719501014

0719501

01

SOL.GA.M.W

0,066%+0,050%

FL x 100 ML

ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ Δ.Τ."INTERMED ABEE"

BRON-HAL

2800856001019

0856001

01

SYR

4MG/5ML

FLX100ML

HELP ΑΒΕΕ

BRONCHOTUSSINE

2801763302015

1763302

01

SYR

4MG/5ML

FLX100ML

ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

BRUFEN

2800149102010

0149102

01

C.TAB

200MG/TAB

BTX30(BLIST3X10)

ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

BUFFERIN

2800156901019

0156901

01

TAB

500MG/TAB

ΒΤx20

NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.

BUFFERIN

2800156903013

0156903

01

TAB

324MG/TAB

BTx20

NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.

CALLIFUGO-MEDIPLANTS

2802266401014

2266401

01

CUT.SOL

10%

FLX10ML

MEDIPLANTS Μ.ΠΑΝΤΣΙΟΣ Ε ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΟΕ

CANESTEN

2801122004017

1122004

01

CREAM

1%

TUBx20G

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

CANESTEN

2801122006011

1122006

01

CUT.SOL

1%

FL x 20 ML

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

CAPSER

2802764301014

2764301

01

CREAM

0.08%

BT x 1 TUB x 45 GR

VERISFIELD (UK) LTD, U.K.

CAPSER

2802764301021

2764301

02

CREAM

0.08%

BT x 1 TUB x 50 GR

VERISFIELD (UK) LTD, U.K.

CAPSER

2802764301038

2764301

03

CREAM

0.08%

BT x 1 TUB x 100 GR

VERISFIELD (UK) LTD, U.K.

CARBOSYLANE

2801863701015

1863701

01

GR.CAP

(140+45)MG/CAP (ΚΟΚΚΙΝΕΣ)

BTX42(21ΜΠΛΕ+21ΚΟΚ-

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

CARBOSYLANE

2801863701022

1863701

02

GR.CAP

(140+45)MG/CAP (ΚΟΚΚΙΝΕΣ)

BTx48(BLIST 4x12

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

CARBOSYLANE

2801863701015

1863701

01

CAPS

(140+45)MG/CAP (ΜΠΛΕ)

BTX42(21ΜΠΛΕ+21ΚΟΚ-

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

CARBOSYLANE

2801863701022

1863701

02

CAPS

(140+45)MG/CAP (ΜΠΛΕ)

BTx48(BLIST 4x12

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

CASTOR OIL AROMATIC

2801061801012

1061801

01

OIL.SOL.OR

99,4% W/W

FLX50G

NI-THE Ε.Π.Ε. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ

CASTOR OIL AROMATIC

2801061801029

1061801

02

OIL.SOL.OR

99,4% W/W

FLX30G

NI-THE Ε.Π.Ε. ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ

CELANAT

2801786501013

1786501

01

GEL

5%

TBX100G

ΧΡΙΣΠΑ ΑΛΦΑ ΦΑΡΜ/ΚΗ Α.Ε.

CELLUVISC

2802409801015

2409801

01

EY.DRO.SOL

1,0% W/V

BTx5SDCx0.4ML

ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND

CELLUVISC

2802409801022

2409801

02

EY.DRO.SOL

1,0% W/V

BTx10SDCx0.4ML

ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND

CELLUVISC

2802409801039

2409801

03

EY.DRO.SOL

1,0% W/V

BTx20SDCx0.4ML

ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND

CELLUVISC

2802409801046

2409801

04

EY.DRO.SOL

1,0% W/V

BTx30SDCx0.4ML

ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND

CELLUVISC

2802409801053

2409801

05

EY.DRO.SOL

1,0% W/V

BTx40SDCx0.4ML

ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND

CELLUVISC

2802409801060

2409801

06

EY.DRO.SOL

1,0% W/V

BTx60SDCx0.4ML

ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND

CELLUVISC

2802409801077

2409801

07

EY.DRO.SOL

1,0% W/V

BTx90SDCx0.4ML

ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND

CHEMIDERM

2802662002013

2662002

01

SPR.SOL

1% (W/W)

BTx1 FLx15 ML+αντλία

IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑΛ.ΠΡ.ΑΒΕΕ

CHEMIDERM

2802662002020

2662002

02

SPR.SOL

1% (W/W)

BTx1 FLx30 ML+αντλία

IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑΛ.ΠΡ.ΑΒΕΕ

CHEMIDERM

2802662002037

2662002

03

SPR.SOL

1% (W/W)

BTx1 FLx50 ML+αντλία

IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ-ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑΛ.ΠΡ.ΑΒΕΕ

CHIRO DES

2802685401015

2685401

01

CUT.SOL

(63,14+14,3)% W/W

Πλαστ.δοχείο x 150ML

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

CHIRO DES

2802685401022

2685401

02

CUT.SOL

(63,14+14,3)% W/W

Πλαστ.δοχείο x 500ML

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

CHIRO DES

2802685401039

2685401

03

CUT.SOL

(63,14+14,3)% W/W

Πλαστ.δοχείο x1000ML

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

CHIRO DES

2802685401046

2685401

04

CUT.SOL

(63,14+14,3)% W/W

Πλαστ.δοχείο x5000ML

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

CIF CANDIOLI

2801895201019

1895201

01

MED.SHAMP

0,276%+0,368%

FLx150ML

ISTITUTO PROFILATTICO E FARMACEUTICO CANDIOLI & C.SPA ITALIA

COOL-STREPSILS COOL

2800085605019

0085605

01

LOZ

(1,2+0,6)MG/LOZ

BTx8 (BLIST 1x8LOZ)

ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ

COOL-STREPSILS COOL

2800085605026

0085605

02

LOZ

(1,2+0,6)MG/LOZ

BTx10(BLIST 1x10LOZ)

ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ

COOL-STREPSILS COOL

2800085605033

0085605

03

LOZ

(1,2+0,6)MG/LOZ

BTx12(BLIST 1x12LOZ)

ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ

COOL-STREPSILS COOL

2800085605040

0085605

04

LOZ

(1,2+0,6)MG/LOZ

BTx16(BLIST 2x8LOZ)

ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ

COOL-STREPSILS COOL

2800085605057

0085605

05

LOZ

(1,2+0,6)MG/LOZ

BTx20(BLIST 2x10LOZ)

ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ

COOL-STREPSILS COOL

2800085605064

0085605

06

LOZ

(1,2+0,6)MG/LOZ

BTx24(BLIST 2x12LOZ)

ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ

CORNEREGEL

2802243001015

2243001

01

EYE.GEL

5% W/W

BTX1(TUBX5G)

KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

CORNEREGEL

2802243001022

2243001

02

EYE.GEL

5% W/W

BTX1(TUBX10G)

KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

COUNTERPAIN

2800998801010

0998801

01

CREAM

100MG + 13MG + 54MG

TUBX30G

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

COUNTERPAIN

2800998801027

0998801

02

CREAM

100MG + 13MG + 54MG

TUBX20G(εξαγωγή)

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

COUNTERPAIN

2800998801034

0998801

03

CREAM

100MG + 13MG + 54MG

TUBX40G(εξαγωγή)

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

COUNTERPAIN

2800998801041

0998801

04

CREAM

100MG + 13MG + 54MG

BTX50TUBSX40

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

COUNTERPAIN

2800998801058

0998801

05

CREAM

100MG + 13MG + 54MG

BTX200TUBSX40G/TAB

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

COUNTERPAIN

2800998801065

0998801

06

CREAM

100MG + 13MG + 54MG

BTX432TUBSX40G

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

COUNTERPAIN

2800998801072

0998801

07

CREAM

100MG + 13MG + 54MG

TUBX100G

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

COUP-LAX COMPOSE

2801210001010

1210001

01

OR.SOL.SD

(20.03+22)G/FL(250G)

FLX250G

COUP ABEE

CRYSTACIDE

2802357301018

2357301

01

CREAM

1% W/W

TUBx5 G

ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ &Alph