φαρμακευτικός σύλλογος Πέλλας

Νομοθεσία - Φορολογικά Θέματα
2015-05-06 19:35:42

Νομοθεσία-Φορολογικά

τελευταία ημερομηνία ελέγχου εγκυρότητας άρθρου: 18/2/2015


ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΟΛ 1124 ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ!

Ο ΠΦΣ για τις ταμπέλες Φαρμακείων
Ο ΦΣΑ συνοπτικό και επεξηγηματικό για σταυρούς-επιγραφές 
Υποχρεώσεις εφημεριών
Τις Κυριακές τα φαρμακεία είναι ΚΛΕΙΣΤΑ
 

Ν.4250/2014
Δεν χρειάζονται πλέον επικυρωμένα αντίγραφα φορολογικών-ασφαλιστικών ενημεροτήτων καθώς και ιατρικών γνωματεύσεων (αν είναι από κρατικά νοσοκομεία) αλλά επίδειξη της γνήσιας και υπογραφή του Φ/ού για το ακριβές. 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

Κώδικας Φαρμακευτικής Δεοντολογίας

Ευθύνη των γιατρών στη συνταγογράφηση (ΠΔ 121/08)

Hλεκτρονική συνταγογράφηση

Kοινοτική Οδηγία Μπολκενστάιν 123/2006

Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.

Διαρθρωτικές αλλαγές στην Υγεία (Ν.3918/2011) :(σύσταση ΕΟΠΥΥ, καθιέρωση rebate, διευρυμένο ωράριο, κατάργηση "κλινικών")
Φάρμακα Υψηλού Κόστους (Ν.3816/2010- άρθρο 12)
Νόμος για τα κλειστά επαγγέλματα (Ν.3919/2011)
Aπόφαση ΕυρωΔικαστηρίου για τα βρεφικά γάλατα (C391/92)
Εφαρμοστικός νόμος του Μνημονίου  (Ν.4052/12): (καθολική εφαρμογή δραστικής, μείωση ποσοστού κέρδους, κέρδος 30€ στα φάρμακα άνω των 200€)
Επείγουσες ρυθμίσεις Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής  Ν4038/12 -άρθρο 34 (κούρεμα 3,5% στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ)
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. (Ν 4093/12) : Αναδρομικό rebate, χαράτσι υπέρ ΕΟΠΥΥ, δραστική με εξαιρέσεις και πληρωμή στις 60 μέρες
Ν.4172/13- ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (άρθρα 95-100)
Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις (Ν.4139/13- άρθρα 8,9,11,14,22)
Απαγορεύεται η πώληση Φαρμάκων από Φαρμακεία προς χονδρεμπόρους
Ν.4208/13 (ληξιπρόθεσμα)
Συμπληρώματα διατροφής εκτός φαρμακείου ΦΕΚ Β 2855/11.11.2013
1€ ανά συνταγή
Κανονισμός-Νομοθεσία ΕΟΠΥΥ
YA Τιμολόγησης Φαρμάκων Ιανουαρίου 2014 (επαναφορά 16% στα ΦΥΚ μέχρι 200€)
Διευρυμένο ωράριο
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Οριστική επίλυση νομιμότητας πληθυσμιακών
Ν.4254/14: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν4046/12 και άλλες διατάξεις ("εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ")- υποπαράγραφος ΣΤ1.  (Κατάργηση αποστάσεων-πολυϊδιοκτησία-απελευθέρωση τιμής ΜΥΣυΦα-απελευθέρωση διαιτητικών τροφίμων)
Κατάργηση του 50-50, υποχρεωτικά γενόσημο αν επισημανθεί από το γιατρό, πλαφόν ανά ειδικότητα
ΥΑ τα ΦΥΚ στα φαρμακεία  (δεν ισχύει ο πίνακας ΠΚ)
ΥΑ Τιμολόγησης Φαρμάκων Ιουνίου 2014 (έκπτωση στα ΜΥΣυΦα)
ΥΑ Τιμολόγησης Φαρμάκων Ιουλίου 2014 (μείωση Ποσοστού κέρδους στο 15%)
Ν. 4272 ΦΕΚ 145 Α' - 11/7/2014 (Πειθαρχικά, άδειες ίδρυσης)
ΦΕΚ 1907 15/7/2014 (τιμολόγηση φαρμάκων)
ΦΕΚ 1920 Β' 16/7/2014  (καθορισμός ορίων συνταγογράφησης - "φθηνότερο γενόσημο")
Ν. 4270/14 και πιο αναλυτικά (κάλυψη ανασφάλιστων)
Ν.4281/14 (Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα --Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις). (Αδειοδοτήσεις-κατάργηση γνωμοδότησης Συλλόγου)
-Επαναφορά με ΥΑ (14-8-2014) του 50-50 στη συμμετοχή φαρμάκων που δεν έχουν γενόσημο με το υπόλοιπο 50 να το πληρώνουν οι ΚΑΚ ως ριμπειτ (ισχύς από 15-9-14) (ΦΕΚ 2243 18-8-2014)
-Καθορισμός με YA (14-8-2014) της δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης σε 2 δις για το 2-14 και 2015. Επαναφορά της διάταξης για την επιστροφή του χονδρεμπορικού κέρδους σε απευθείας αγορές από εταιρίες.(ΦΕΚ 2243 18-8-2014)
-Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς παρόχους υγείας έως 31/12/14 (ΥΑ-29/9/14)
-N.4316/14 Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις (e-shop, κυρώσεις σε μη χορήγηση φθηνότερου φαρμάκου)
Κατάργηση είσπραξης 5€ στο ΕΣΥ (ΥΑ- 1/4/15)
AρΠρ"#! ΔΥΓ$%Γ!Π &'!(0)1 &'!(0)1---

ΠΦΣ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΜΑΤΟΫΑΛΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Τελεσίδικες ποινές αποκλεισμού εκτέλεσης συνταγών από ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ στον ΕΟΠΥΥ 


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (Ν.4152/2013)

Ασφάλιση κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησηςΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ


Ν. 3986/11- άρθρα 30 και 31 (έκτακτη εισφορά και τέλος επιτηδεύματος)
Ν. 3888/10- άρθρο 6 (περαίωση)
Ν. 4223/13- άρθρο 55 (ΕΝΦΙΑ)
ΠΟΛ 1236/7.11.2014 Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση (οι περιβόητες 100 δόσεις)
Απαλλαγή απογραφής 2014

Οριστική απαλλαγή απογραφής για το 2015 και εφεξής